KAFETERYA İLANI

Yazdır
Paylaş
KAFETERYA İLANI

İLAN

(RİZE) DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Tasarruf Hakkı Belediyemize ait, İlçemiz sahil Dolgu Alanı üzerinde bulunan 406 M2 Kapalı, 300 M2 Açık Toplam 706 m2 Alanlı “Kafeterya” 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden şartname dahilinde açık artırma ihale yolu ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

               1- İhaleye çıkartılan kullanım hakkı belediyemize ait olan Kafeteryanın muhammen bedeli aylık   

                   KDV Hariç 11.2500,00-TL olup, Geçici teminatı 11.250,00.X12= 135.000,00-TL %3 4.050,00.-

                   TL dir.

               2- İhale 29.01.2020 Çarşamba günü, saat 15:30’ da belediye Encümeni salonunda yapılacaktır.

               3- İhaleye Katılmak isteyenlerin ;

                                a. Kanuni İkametgah adresi göstermesi

                                b. Vukuatlı Nüfus kaydı

                                c. İmza sirküleri (Noter tasdikli)

                                d. Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

                                e. Adli Sicil Kaydı

                                f. Şirket olarak katılacaklar için ;

                             e-1 Şirket adına girecek olanların şirket yetki belgesi (noter tasdikli)

                             e-2 Ticaret odası sicil kaydı

                             e-3 İmza Sirküleri (Noter onaylı)

                             e-4 Vekaleten girecekler için vekaletname (noter onaylı)

                             e-5 Tebligat için adres beyanı

                                g. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.

                                h. Geçici teminat makbuzu.

                                i. Şartname alındı makbuzu

                                j. Belediyemize borcu olmadığına dair belge

                                k. Her bir ortağın adli Sicil Kaydı

                                l. İmza sirküleri (noter tasdikli)

                                m. Tebligat için her bir ortağın adres beyanı.

               4- Tüm vergi, resim, harçlar sözleşme giderleri ihaleyi alana aittir .

               5- İhaleye girebilmek için istenen belgelerle birlikte ihale günü Derepazarı Belediyesi Encümen

                   salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir .

               6- İhaleye katılmak isteyenler 150.- TL şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü

                   veznesine yatırılacağı gibi belediyemize ait TC Ziraat Bankası Derepazarı Şubesindeki 0781-

                   7387294-5002 nolu resmi mevduat hesabımıza yatırılması makbuzunun ihale dosyasında

                   eklenmesi gerekmektedir. İhale şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz

                   görülebilir .

 

 

 

 

İLANEN DUYURULUR

 

HABER ETİKET :
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
ANKET
Belediyemiz tarafınca, ilçemiz Park-ı Derya Sahil Alanında Ücretsiz İnternet Erişimi (wifi) Hizmetini Nasıl Buldunuz?
Başarılı
Başarısız