DAİRE SATIŞI İLANI

Yazdır
Paylaş
DAİRE SATIŞI İLANI

İLAN

(RİZE)DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

        Mülkiyeti Derepazarı Belediye Başkanlığı ve diğer hissedarlara ait olan Merkez Mahallesi F44-C-24-D-S-B Pafta, 569 Ada, 15 Nolu parsel 598,46 M2 alanlı arsa üzerinde kat karşılığı yapımı devam eden dairelerden bağımsız bölüm A Blok A-4 Daire 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık arttırma suretiyle satılacaktır.

                          1- İhale bedelinin %50’sinin peşin ödenecektir. Geriye kalan miktar, sözleşme imzalanmasını takip eden 6 (altı). ayın sonunda ödenecektir.

                          3-Dairenin muhammen bedeli geçici teminat miktarı aşağıdaki listede belirtildiği şekildedir

 

SIRA

NO

 

CİNSİ

 

ADA

 

PARSEL

 

KAT İRT. NO

 

BRÜT

M2

 

KATI

 

MUHAMMEN

BEDEL KDV

HARİÇ / TL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT / TL

1

DAİRE

569

15

A-4

91,25

1. KAT

313.000,00

9.390,00

 
 

                          4- İhale 29.01.2020 Çarşamba günü saat 11:00’da belediyemiz encümen huzurunda yapılacaktır.

                          5- İhaleye katılmak isteyenlerin

                          a) Kanuni ikametgah adres beyanı

                          b) Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği

                          c) Adli Sicil Kaydı

                          ç) İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

                          d) Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter onaylı)

                          e) Şirket olarak katılacaklar için;

                          f-1)Şirket adına katılacak olanların şirket yetki belgesi(Noter tasdikli)

                          4-2)Ticaret Odası Sicil Kaydı

                          g-3)İmza Sirküleri(Noter Onaylı)

                          4-4)Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter Onaylı)

                          ğ-5) Tebligat için adres beyanı

                          h) Ortak girimin olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi

                          ı) Geçici teminat makbuzu

                          i) Şartname alındı makbuzu

                          j) Belediyemize her türlü borcu olmadığına dair belge

                          6- Tüm vergi, resim, harç, Damga vergisi, sözleşme giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerle birlikte ihale günü Derepazarı Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir .

                          7- İhaleye katılmak isteyenler 150,00.-TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

 

İLANEN DUYURULUR

HABER ETİKET :
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
ANKET
Belediyemiz tarafınca, ilçemiz Park-ı Derya Sahil Alanında Ücretsiz İnternet Erişimi (wifi) Hizmetini Nasıl Buldunuz?
Başarılı
Başarısız