Hizmet Binası İhale İlanı

Yazdır
Paylaş
Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi Hizmet Binası 1. Katında bulunan 17 Nolu bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle satılacaktır.
Hizmet Binası İhale İlanı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İ L A N

(RİZE)DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait  Merkez Mahallesi Hizmet Binası 1. Katında bulunan 17 Nolu bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle  satılacaktır.

1-Büronun satışı peşin olacaktır.

2-İhale bedelinin yarısı peşin, geri kalan kısmın 6 Eşit taksitle ödenmesi durumunda 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen %12 oranında vade farkı uygulanacaktır

3-Büronun muhammen bedel geçici teminat miktarı aşağıdaki listede belirtildiği şekildedir.

 

SIRA NO

CİNSİ

ADA

PARSEL

KART İRT.NO

M2

KATI

MUHAMMEN BEDEL/TL

GEÇİCİ TEMİNAT/TL

1

BÜRO

221

53

17

24.80

1.Kat

71.000,00

2.130,00

 

 

 

 

4-İhale 21.08.2019 Çarşamba günü saat 15:00 da  belediyemiz encümen huzurunda yapılacaktır.

5-İhaleye katılmak isteyenlerin

a)Kanuni ikametgah adres beyanı

b)Vukuatlı Nüfus kayıt Örneği

c) Adli Sicil Kaydı

ç)İmza sirküleri (Noter tasdikli)

d)Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter Onaylı)

e)Şirket olarak katılacaklar için;

f-1)Şirket adına katılacak olanların şirket yetki belgesi (Noter tasdikli)

4-2)Ticaret Odası Sicil Kaydı

g-3)İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

4-4)Vekaleten katılacaklar için vekaletname (Noter Onaylı)

ğ-5)Tebligat için adres beyanı

h)Ortak girimim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi

ı)Geçici teminat makbuzu

i)Şartname alındı makbuzu

j)Belediyemize her türlü borcu olmadığına dair belge.

6-Tüm vergi, resim, harç, Damga Vergisi, sözleşme giderleri, ihale tarafına kalan kişi tarafından ödenecektir. İhaleye katılabilmek için istenilen belgelerle birlikte ihale günü Derepazarı Belediyesi Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7-İhaleye katılmak isteyenler 100,00.-TL şartname bedelini belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

İLANEN DUYURULUR

HABER ETİKET :
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
ANKET
Belediyemiz tarafınca, ilçemiz Park-ı Derya Sahil Alanında Ücretsiz İnternet Erişimi (wifi) Hizmetini Nasıl Buldunuz?
Başarılı
Başarısız