Zabıta Amirliği | Derepazarı Belediyesi

Zabıta Amirliği

 

 

Mustafa TARLACI
Zabıta Amiri

 

Zabıta Amirliği'nin Görevleri

 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle açıkça belediye zabıtasına verilen görevlerin gereğini yapmak.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.Maddesi Gereğince;
Belediye Zabıtasının Görev ve Yetkileri.
- Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.
-Belediye Zabıtası İç İşleri Bakanlığı’nın 11 NİSAN 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Zabıta Yönetmeliğin de belirtilen görevleri yapmak.
Belediyenin karar organlarınca alınmış bulunan ve uygulanması zabıtaya ait olan kararları uygulamak ve sonuçları izlemek.
Belediye başkanının hizmet ile ilgili emirlerini yerine getirmek.
Belediye suçlarının işlenmesine mani olmak, işleyenler için kanuni işlem yapmak.
Pazarlarda nizam ve intizamı temin etmek, vatandaşın rahat gezebilmesi için pazar ortalarını açık ve temiz tutmak, pazarcı esnafının çöplerini poşetlere koydurmak, aldatmaya yönelik fiyatlandırmaları önlemek, pazar başlarında seyyar faaliyetine mani olmak.
Vatandaşların rahatlıkla yürüyebilmesi için tretuarları her türlü işgalden ve seyyar satıcılardan arındırmak ve yasal işlem yapmak.
Yollarda çevre kirliliğine yol açan inşaat işgallerine mani olmak ve yasal işlem yapmak.
Kuduz olan hayvanlar için ilgili birimlerce yapılacak işlemlere katkıda bulunmak.
Dilencileri dilenmekten men etmek.
Zamansız çöp çıkartanlara mani olmak, çıkaranlar hakkında kanuni işlem yapmak.
Kanuna, belediyenin ruhsatına, resim, vergi ve harcına tâbi iken, bunlara uymadan çalışan işyerlerine mani olmak, yetkili mercilere yazı yazarak karar çıkarttırmak ve bu kararları uygulamak.
1782-6621 Sayılı Ölçüler Kanunu'na göre; damgalanmamış terazi ile hileli metre, dirhem v.b. aletlerin kullanılmasına mani olmak ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapmak.
4109 Sayılı Kanun uyarınca; yardım talebinde bulunan asker ailelerinin durumunu tahkik etmek.
4077 Sayılı Kanun?un 12. maddesi uyarınca; etiketsiz satış yapılmasına mani olmak, yapanlar hakkında kanuni işlem başlatmak.
- Yaya yollarında yayaların hareketlerini zorlaştıran ve bu yollara park eden motorlu-motorsuz araçları mahalli trafik zabıtası ile işbirliği yaparak cezai işlem uygulatarak kaldırtmak.
- Vatandaştan gelen trafik ile ilgili şikayetleri gerekli yerlere bildirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

ANKET
Belediyemiz tarafınca, ilçemiz Park-ı Derya Sahil Alanında Ücretsiz İnternet Erişimi (wifi) Hizmetini Nasıl Buldunuz?
Başarılı
Başarısız